Deň žien!

Michaela
|
03 marca 2023
|
Čítanie na 3 minúty
Čítanie na 3 minúty

S blížiacim sa Dňom žien chceme upozorniť na nerovnosť v odmeňovaní, s ktorou sa musia vyrovnať ženy v celej Európe. Aký je mzdový rozdiel, odkiaľ pochádza a ako proti nemu bojujeme?

Čo keby ženy nakupovali o 23 % lacnejšie a muži len o 10 %? Znie to nespravodlivo? Ženy sa musia s týmto druhom nerovnosti potýkať denne. Hoci získajú vyššie vzdelanie, sú vysoko kvalifikované a pracujú rovnako tvrdo, ako muži, rodové rozdiely v odmeňovaní pre ne predstavujú neviditeľnú bariéru, ktorá bráni ich rozvoju, pristriháva im krídla a negatívne ovplyvňuje ich životnú úroveň. Ženy na rovnakých pozíciách, s rovnakými povinnosťami a vykonávajúce rovnakú prácu, nie sú odmeňované rovnako, ako muži.

Gender Pay Gap – keď je rovnosť iba teoretická

Aký je rodový rozdiel v odmeňovaní? Tento jav sa týka nerovnakého odmeňovania medzi mužmi a ženami na rovnakých pozíciách, s rovnakými zodpovednosťami a vykonávajúcimi rovnakú prácu. Hoci legislatíva na národnej aj európskej úrovni reguluje mzdy a zakazuje rozdiely v odmeňovaní žien a mužov, prax ukazuje pravý opak. Hoci predpisy na národnej aj európskej úrovni upravujú problematiku zárobkov a zakazujú rozlišovanie na základe pohlavia, prax hovorí inak. Podľa údajov Eurostatu z roku 2020 je mzdový rozdiel v Európskej únii 13 %. Na Slovensku je aktuálny rozdiel v mzdách 15,8 %, to veru nie je dôvod na radosť. Tento údaj hovorí, o koľko viac času musia ženy pracovať dlhšie, aby dosiahli rovnaké ročné odmeny ako muži, teda o cca 2 mesiace dlhšie.

Ako bojovať proti rozdielom v odmeňovaní žien a mužov?

Hoci korene boja za rodovú rovnosť siahajú až do 19. storočia, ženy stále nemajú rovnaké práva a možnosti ako muži, a to ani v otázke odmeňovania. Podľa správy Global Gender Gap z roku 2022 svet potrebuje ďalších 132 rokov, aby odstránil rozdiely medzi pohlaviami. Neoplatí sa však tak dlho čakať – spoločne sa môžeme pokúsiť minimalizovať aspoň jednu z nerovností, rodové rozdiely v odmeňovaní. Boj proti rozdielom v odmeňovaní žien a mužov si vyžaduje mnohostranné, hotové riešenia, ale predovšetkým vzdelávanie a zvyšovanie povedomia. Práve na to posledné vsádzame spustením symbolickej kampane Deň žien. V období od 1. do 8. marca sa na vybrané dámske a detské produkty bude vzťahovať zľava 23 %. Vybrané mužské produkty nakúpite so zľavou 10 %. Rozdiel v zľave, teda 13 %, sa stáva symbolom a odkazom na reálne mzdové rozdiely v Európskej únii. Akcia je empatickým vyjadrením podpory  a symbolickým pokusom o minimalizáciu nerovností, s ktorými sa ženy stretávajú vo svojom profesionálnom živote, a zároveň zámienkou na širšie aktivity a diskusie vo verejnom priestore.

A keď sa toľko hovorí o rozdieloch v odmeňovaní, ako to vyzerá v našej spoločnosti? Od začiatku presadzujeme politiku rovnosti a antidiskriminácie. V našej spoločnosti, kde ženy tvoria väčšinu, až 69,7 % zamestnancov, je výška odmeňovania na jednotlivých pozíciách daná vzdelaním, odbornou praxou, nasadením a dĺžkou práce – nikdy nie pohlavím. Pri internom audite vykonanom na 31 podobných pozíciách sa ukázalo, že zárobky žien a mužov sú porovnateľné a na manažérskych pozíciách je priemerný podiel žien o 9,6 % vyšší ako u mužov.