Čítanie na 2 min 14 mar 2024

Ladies First: Podpora hlasu žien

Autor: Michaela
Čítanie na 2 minúty

Platová nerovnosť, s ktorou sa ženy stretávajú v celej Európe, neustále zhoršuje rodovú nerovnosť. Pri príležitosti nadchádzajúceho Dňa žien chceme upriamiť pozornosť na platovú nerovnosť medzi pohlaviami a podporiť hlas žien pri dôležitej téme opätovným usporiadaním symbolickej akcie Ladies Fisrt.

.

Rovnosť pohlaví znamená, že potreby a priority žien aj mužov sa berú do úvahy. Hoci by sa mohlo zdať, že máme rovnaké práva a príležitosti, v praxi sa nerovnosti prejavujú v mnohých aspektoch života – vrátane profesionálneho života. Ženy sú vzdelané, zručné a pracujú rovnako tvrdo ako muži, ale platová nerovnosť stále negatívne ovplyvňuje ich životný štandard.

.

Čo je platový rozdiel?

Platový rozdiel je neprimeraný plat medzi ľuďmi vykonávajúcimi rovnaké práce, vykonávajúcimi identické povinnosti a s podobnými kvalifikáciami, ale patriacimi do iných konkrétnych skupín. Najčastejšie sa analýza platových rozdielov vykonáva v genderovom kontexte, porovnávajúc platy mužov a žien za rovnakú prácu.

Príčiny platových nerovností sú mnohé. Pochádzajú z kultúrnych aj špecifík trhu práce. Hlavné z nich sú nedostatok transparentnosti v platových tabuľkách, ťažký prístup k manažérskym pozíciám, stereotypy súvisiace s profesijnou činnosťou žien alebo preťaženie neplatenou prácou spojenou s opatrovaním detí alebo domácnosťou.

Aj keď legislatíva, a to ako na národnej, tak aj na európskej úrovni, reguluje výplaty a zakazuje rozdiely v platovom ohodnotení podľa pohlavia, prax často ukazuje opak. Podľa údajov Eurostatu z roku 2022 zostáva platový rozdiel v Európskej únii na úrovni 13 percent. Rozdiel v mzdách mužov a žien na Slovensku je v súčasnosti na úrovni 18,8 percent. Odhaduje sa, že za súčasných podmienok by sa platový rozdiel medzi pohlaviami mohol upraviť asi o 130 rokov.

Spolu môžeme dosiahnuť viac

Nie je potrebné čakať 130 rokov, aby sa vyrovnali príjmy mužov a žien. Spoločne môžeme minimalizovať platový rozdiel tým, že budeme hovoriť o tom, ako reálny a diskriminačný je tento problém. Boj proti platovému rozdielu medzi pohlaviami vyžaduje multidimenzionálne riešenia, pričom vzdelávanie by malo byť v ich srdci. Preto opäť iniciovame symbolickú akciu Ladies First, podporujúcu hlas žien pri téme, ktorá je pre ne dôležitá.

V období od 1. do 11. marca na Answear.sk budete môcť kúpiť vybrané ženské a detské produkty so zľavou 23 percent.

Naša akcia je empatetickým prejavom podpory a symbolickým pokusom minimalizovať nerovnosti, s ktorými sa ženy stretávajú vo svojom pracovnom živote, a zároveň je dôvodom na širšie opatrenia a diskusiu v verejnom priestore.

Prečítajte si ďalší článok