Podmienky využívania zľavových kódov

 1. Zľavový kód na sumu alebo percento oprávňuje k nákupu výrobkov z ponuky umiestnenej na stránkach www.answear.sk so zľavou určenou na kupóne s predpokladom prípadných minimálnych prahov označených v informácii o akcií.
 2. Hodnota zľavy sa vzťahuje proporcionálne na všetky výrobky umiestnené v košíku.
 3. Zákazník má právo na jednorazové použitie kódu počas nákupov v obchode www.answear.sk
 4. Zľavový kód na sumu sa nespája s akoukoľvek inou akciovou ponukou dostupnou v obchode ANSWEAR.sk.
 5. Zľavové kódy sa nesčítajú. Nie je možné využiťie dvoch kódov počas jedného nákupu.
 6. Zľavové kódy nemožno vymeniť na ekvivalentnú peňažnú hodnotu.
 7. Zľavové kódy nie sú platobnými prostriedkami, sú len zľavami na sumu, ktoré poskytuje majiteľ internetového obchodu ANSWEAR.sk. Zákazník aktivuje zľavu pridaním vybraného výrobku zo zoznamu do Košíka a následne zadaním zľavového kódu v políčku "Zľavový kód". Po zadaní správneho kódu a jeho prijatia tlačidlom "Potvrdiť", ktorý sa nachádza pri políčku " Zľavový kód " je zákazníkovi pridaná zľava vypočítaná od aktuálnej maloobchodnej ceny výrobku v súlade s pravidlami určenými v týchto Obchodných podmienkach. Zľavové kódy majú určitú dobu platnosti, o čom informuje Partner. Po jej uplynutí nebude možné kódy použiť.
 8. Zľavové kódy sa nevzťahujú na značky uvedené na informačných stránkach venovaných jednotlivým akciám.
 9. Tovar, ktorý bol kúpený v rámci akcie, je možné vrátiť v súlade s Obchodnými podmienkami Answear.sk.
 10. V prípade vrátenia tovaru zakúpeného v rámci akcie, klientovi bude vrátená hodnota výrobku, ktorá je uvedená na faktúre.
 11. Konzultanti ANSWEAR.sk sú k dispozícii pre našich Zákazníkov od 9:00 do 17:00 hod. v pracovné dni: tel.
  233 322 913; obchod@answear.sk