Údaje spoločnosti

Internetový obchod Answear.sk prevádzkuje firma Answear.com S.A. (a.s.) so sídlom v Krakove, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Oblastnom súde pre Kraków - Śródmieście v Krakove, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego s číslom KRS 0000816066, REGON 122515020, NIP 6793080390, základné imanie: 949.057,75 zł (zaplatené v plnej výške)