Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY OBCHODU ANSWEAR.SK

 

 I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Internetový obchod www.answear.sk ako aj mobilnú aplikáciu tohto obchodu (ďalej len ako „Obchod”) prevádzkuje Answear.com, akciová spoločnosť so sídlom v Krakove, adresa Aleja Pokoju 18, 31-564 Krakov, zapísaná do obchodného registra KRS vedeného Regionálnym súdom v Krakove, XI. Hospodárske oddelenie KRS s číslom KRS 0000816066, IČO (REGON) 122515020, DIČ (NIP) 6793080390, ktorá je zároveň prevádzkovateľom osobných údajov zákazníkov obchodu. V ďalších ustanoveniach obchodných podmienok, kvôli zjednodušeniu komunikácie, používame pojmy: "Answear", „Spoločnosť” , "my" alebo používame iné zámená opisujúce prvú osobu množného čísla.

Tel č. : 02 3332 2913

Email: obchod@answear.sk

2. V týchto obchodných podmienkach („Podmienkach”) uvádzame pravidlá týkajúce sa nákupu tovaru prezentovaného v Obchode („Tovar”), registrácie Vášho účtu, využívania vernostného programu Answear Club ako aj iných služieb uvedených v Podmienkach.

3. Pravidlá si je možné prečítať na stránke Obchodu alebo stiahnuť aktuálnu verziu v PDF formáte a uložiť na vybranom nosiči.

4. Tovary v Obchode sú podrobne opísané. Na internetovej stránke sa nachádzajú informácie predovšetkým o vlastnostiach Tovaru, jeho cene a materiáloch, z ktorého je vyrobený.

5. Vaša objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom, ktorej bude Tovar, ktorú my môžeme prijať alebo odmietnuť v zmysle čl. III týchto Podmienok.

6. Na akékoľvek ochranné známky a firemné názvy, fotografie, projekty, lay-out Obchodu, opisy produktov a iné jeho prvky sa vzťahujú práva k ochranným známkam a autorské práva a bez súhlasu Answear nemôžu byť kopírované alebo akýmkoľvek spôsobom využívané na vlastné ciele. 

7. Nakupovať  v Obchode môže iba spotrebiteľ, čiže fyzická osoba,ktorá pri nákupe v Obchode nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,zamestnania alebo povolania. Nepredávame podnikateľom.

II. PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA OBCHODU A UZATVÁRANIA ZMLLUVY O PREDAJI TOVAROV

1. Oboznámte sa s Podmienkami a pred objednávkou alebo vytvorením účtu v Obchode, vyjadrite súhlas s ich obsahom. Bez poskytnutia súhlasu s Podmienkami nemôžete nadobudnúť Tovary alebo využívať iné služby prostredníctvom Obchodu.

2. Informácie, ktoré uvediete počas predkladania objednávky, musia byť pravdivé, aktuálne a presné. Majte na zreteli, že máme právo odmietnuť realizáciu objednávky v prípade ak sú poskytnuté údaje natoľko nepresné, že je nemožné objednávku splniť, najmä ak to bráni správnemu doručeniu zásielky. Pred odmietnutím realizácie objednávky sa pokúsime s Vami skontaktovať, aby sme upresnili údaje, ktoré znemožňujú objednávku vykonať.

3. Snažíme sa, aby ste Obchod mohli využívať bezproblémovo a bezpečne. Postupujeme v súlade s platnými bezpečnostnými normami týkajúcimi sa tohto predmetu.

4. Nemôžete vykonávať činnosti, ktoré môžu ohrozovať bezpečnosť Obchodu, bezpečnosť Vašich údajov ako aj údajov iných zákazníkov alebo bezpečnosť vykonávaných nákupov.

5. Počas používania Obchodu sa zaväzujete dodržiavať nižšie uvedené pravidlá:

a) žiadnym spôsobom nemôžete zasahovať do systémového prostredia Obchodu, predovšetkým prostredníctvom zavádzania do neho škodlivého (malvérového) softvéru alebo vykonávať iné činnosti, ktorých cieľom je neoprávnené zasahovanie do Obchodu;

b) ste povinný používať Obchod v súlade s jeho určením uvedeným v Podmienkach – používanie funkcií Obchodu v akomkoľvek inom rozsahu ako tom, ktorý je uvedený v Podmienkach, je zakázané;

c) Obchod nie je možné používať spôsobom, ktorý by mohol narušiť jeho fungovanie alebo zaťažiť iných užívateľov alebo zamestnancov Obchodu, predovšetkým nie je možné odosielať na adresy uvedené na stránkach Obchodu reklamy alebo iné informácie podobného charakteru,

d) nie ste oprávnený používať obsah, opis, fotografie alebo iné grafické prvky Obchodu na vlastnú potrebu alebo potreby iných subjektov. Majte na zreteli, že na akékoľvek prvky Obchodu tohto typu sa vzťahujú autorské práva Spoločnosti a nemôžu byť využívané bez jej súhlasu.

6. Pre niektoré značky Produktov sme zaviedli limity na počet kusov farieb modelu, ktoré si môžete zakúpiť v jednej objednávke. Informáciu o tom dostanete, keď si do košíka vložíte maximálny počet položiek v danom farebnom modeli.

 

 III. UZATVORENIE ZMLUVY O PREDAJI TOVAROV

1. V Obchode môžete nakupovať Tovary a využívať služby poskytované zo strany Answear podľa pravidiel uvedených v týchto Podmienkach.

2. V Obchode je možné objednávať nepretržite, 24-hodín denne, avšak objednávky predložené v deň pracovného pokoja (sobota, nedeľa, štátny sviatok) budú realizované v najbližší pracovný deň.

3. Objednávku môžete zadať po vytvorení účtu v Obchode a prihlásení sa do neho.

4. Na vykonanie nákupu je potrebné uviesť všetky potrebné údaje, ktoré označíme v nákupnom formulári ako povinné. Bez uvedenia povinných údajov nebudeme schopní Vašu objednávku realizovať a nebudeme môcť vyhotoviť faktúru.

5. Ak si chcete objednať, musíte vykonať nasledujúce činnosti:

a) Tovar, ktorý ste si vybrali, je potrebné pridať do "Košíka" a označiť správnu veľkosť, množstvo Tovaru, jeho farbu a následne prejsť do "Košíka" a postupovať v súlade s ďalšími pokynmi uvedenými na stránke Obchodu,

b) obsah svojho "Košíka" môžete zmeniť a to odstránením Tovarov alebo pridaním nového Tovaru, uvedené údaje môžete meniť, až kým nekliknete na tlačidlo "K pokladni",

 

c) kliknutím na tlačidlo "K pokladni" znamená, že ste nám predložili návrh na uzavretie kúpnej zmluvy Vami vybraného Tovaru podľa pravidiel uvedených v Podmienkach.

6. Po doručení Vašej objednávky  Vám bude odoslaná e-mailová správa obsahujúca základné informácie týkajúce sa Vašej objednávky, vrátane: počtu objednaného Tovaru, jeho ceny a ceny za doručenie, vybraný druh dodávky a platby, predpokladaný čas realizácie objednávky, Vašich údajov ako aj údajov Obchodu. Tento e-mail bude obsahovať aj informáciu o spôsobe predkladania reklamácie ako aj pravidlách odstúpenia od kúpnej zmluvy a je iba potvrdením, že Vaša objednávka bola do Obchodu doručená.

7. Po prijatí Vašej objednávky Vás budeme informovať o odovzdaní objednávky do skladu a následne, po preverení objednávky, Vám odošleme ďalšiu e-mailovú správu, v ktorej potvrdíme realizáciu Vami predloženej objednávky („Potvrdenie realizácie a odoslania objednávky”) alebo odmietneme prijať Vašu ponuku nákupu Tovarov v Obchode a uvedieme príčiny týkajúce sa odmietnutia.

 

8. E-mailová správa uvedená v bode 7 vyššie (Potvrdenie realizácie a odoslania objednávky”) je potvrdením toho, že kúpna zmluva na Vami vybrané Tovary bola uzatvorená podľa pravidiel uvedených v týchto Podmienkach.

9. Nezabudnite na to, že pred prijatím správy uvedenej v bode 7 (Potvrdenie realizácie a odoslania objednávky”) môžete kedykoľvek svoju objednávku zrušiť – stačí, ak sa skontaktujete so Zákazníckym centrom. Ak sa rozhodnete objednávku zrušiť, odošleme Vám e-mailovú správu potvrdzujúcu zrušenie objednávky.

 

10. Ak ste si vybrali platbu online, Vaša objednávka bude zrušená, ak:

a) kontaktné údaje sú natoľko nepresné, že dodávka alebo kontakt s Vami za účelom potvrdenia údajov nie je možný,

b) Vaša platba za objednávku nebude zaznamenaná v priebehu dvoch kalendárnych dní.

11. K predloženým objednávkam pripájame elektronickú DPH faktúru vystavenú na Vaše meno a priezvisko týkajúcu sa kúpených Tovarov.  Takáto faktúra je odosielaná na e-mailovú adresu uvedenú počas objednávky. Prijatím Podmienok taktiež súhlasíte s vyhotovením DPH faktúry a súhlasíte aj s odoslaním elektronickej DPH faktúry na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

 IV. DORUČENIE A PREVZATIE TOVAROV

1. Tovary kúpené v Obchode dodávame na adresu Vami uvedenú v objednávke na území Slovenska. 

2. Objednávky realizujeme zväčša v priebehu dvoch pracovných dní, v závislosti od vybraného spôsobu  doručenia tovarov. Doručenie Vašej objednávky sa môže oneskoriť v období zvýšeného dopytu v Obchode, napr. počas sviatkov, avšak vždy sa snažíme, aby Vaše nákupy boli k Vám doručené maximálne v lehote 7 dní odo dňa, v ktorom ste dostali Potvrdenie realizácie zásielky a objednávky. Maximálny termín realizácie objednávky nemôže byť dlhší ako 30 dní. Realizáciu Vašej objednávky vykonáme až po zaúčtovaní platby za Tovar v prípade, ak bola zvolená platba online.

3. Tovary doručujeme nasledujúcim spôsobom:

a) kuriérskou firmou na Vami uvedenú adresu na území Slovenska,

 

b) do vybraného miesta prevzatia (napr. miesto prevzatia kuriérskej firmy, iných partnerov Answear) – podľa možností sprístupňovaných Answear.

Podrobné informácie o formách a cenách doručenia Tovarov sa nachádzajú tu: https://answear.sk/a/dorucenie-tovaru

 4. Pri prevzatí zásielky ju vždy skontrolujte  či nie je  poškodená. V prípade, ak zistíte, že Tovar je poškodený, požiadajte dopravcu alebo osobu doručujúcu Vám Tovar, aby vyplnila protokol o poškodenízásielky.

V. CENY A SPÔSOBY PLATBY

1. Ceny Tovarov v Obchode uvádzame v Eurách. Všetky ceny sú uvedené s DPH.

2. Súčasné spôsoby platby akceptované v Obchode sú uvedené na podstránke Spôsoby platby: https://answear.sk/a/sposob-platby ako aj počas procesu nákupu v kroku s výberom spôsobu platby.

3. Ak si zvolíte Platbu online, prostriedky musia byť zaúčtované na účte Answear v lehote do 2 dní od predloženia objednávky, v opačnom prípade objednávka bude zrušená. Môžete samozrejme objednávku predložiť ešte raz a vybrať iný spôsob  platby alebo urobiť Platbu online v danej lehote.

4. Nezabudnite na to, že môžeme zmeniť ceny Tovarov v Obchode, zmeniť sortiment, robiť akcie alebo iné zľavy produktov, ale takéto zmeny nebudú mať vplyv na už uzatvorené kúpne zmluvy alebo práva Zákazníkov, ktorí využívajú určitú akciu.

 VI. REKLAMÁCIE TOVARU

1. V Obchode predávame výlučne nové a originálne Tovary. Answear nesie  zodpovednosť za vady Tovaru, ktorý má pri prevzatí a za vady Tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňaprevzatia Tovaru.

3. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady Tovaru Vami ako kupujúcim.Reklamáciu môžete predložiť nasledujúcim spôsobom:

a) odošlite reklamovaný Tovar spolu s písomným opisom chyby – môžete využiť nami sprístupnený reklamačný formulár, ktorý si je možné stiahnuť zo stránky Obchodu, ale nie je to potrebné,

b) reklamáciu odošlite doporučeným listom alebo inou formou zásielky na adresu:

Answear.sk,
GLS Slovakia s.r.o,
Budča 1039,
962 33 Budča
Slovakia
s poznámkou "ANSWEAR.sk - Reklamácie"

4. Pri uplatnení reklamácie sme Vám povinní vydať potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, sme povinní Vám potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak máte možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. O vybavení reklamácie sme poviní vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5. V prípade reklamácie:

5.1 ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, máte právo:                                                                                                                          

  • aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. My sme povinní vadu bez zbytočného odkladu odstrániť,
  • namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

My môžeme vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak Vám to nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, máte právo:

    • na výmenu veci alebo
    • odstúpiť od zmluvy.

Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje taká vada, ktorá sa vyskytla po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. O rovnakú vadu však nejde, ak sa po predchádzajúcej oprave objaví iná vada, ktorá ešte nebola reklamovaná. Za väčší počet vád sa považuje, ak tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.

5.2 ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, máte právo:

    • na výmenu veci alebo
    • odstúpiť od zmluvy

V prípade inej neodstrániteľnej vady máte právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6. Na základe Vášho rozhodnutia, ktoré z týchto práv uplatňujete, sme povinní určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte  právo od zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu Tovaru za nový výrobok.

9. Pri reklamácii ste povinný poskytnúť nám bezodkladne akúkoľvek súčinnosť k overeniu existencie reklamovanej chyby a k jej odstráneniu. Ste taktiež povinný dodať Tovar pri uplatnení reklamácie čistý, v riadnom obale, vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva a po ukončení reklamácie ste kupujúci povinný na našu výzvu Tovar prevziať späť.

10. Mimosúdne spôsoby riešenia sporov:

a) Máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, žesme porušiliVaše práva. Máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporusubjektu alternatívneho riešenia sporov, ak sme na Vašu žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedali zamietavo alebo sme na ňu neodpovedali do 30 dní odo dňa jej odoslania. Možnosti a  podmienky riešenia sporu prostredníctvo systému alternatívneho riešenia sporov sú uvedené v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

b) Návrh podávate príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; Vaša možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, máte právo voľby, ktorému z nich podátenávrh.

c) Máte taktiež právo využívať platformu na mimosúdne riešenie sporov a nápravu vo forme interaktívnej platformy ODR (Online Dispute Resolution), v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013. o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (es) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/es, ďalej len „Nariadenie o ODR”.

    Platforma ODR je interaktívny nástroj sprístupnený spotrebiteľom z Európskej únie, pomocou ktorého je možné predložiť sťažnosť. Nižšie je uvedený odkaz na platformu ODR: ec.europa.eu/consumers/odr.

    Podľa Čl. 1 Nariadenia o ODR účelom vytvorenia platformy ODR je poskytnúť spotrebiteľom prostriedky na pomoc nezávislému, nestrannému, transparentnému, účinnému, rýchlemu a spravodlivému mimosúdnemu urovnaniu sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi na území Európskej únie prostredníctvom internetu.

d) Naša adresa na kontakt so Zákazníkom: obchod@answear.sk

 VII. VRÁTENIE TOVARU – ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

1. Ako spotrebiteľ, môžete od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu podľa pravidiel uvedených nižšie. Právo na  odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku sa nevzťahuje na zmluvu, predmetom ktorej je :

a)tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

b)zvukový záznam, obrazový záznam, zvukovoobrazový záznam alebo počítačový softvér predávané v ochrannom obale, ak ste tento obal rozbalili,

c)periodická tlač s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a knihy nedodávané v ochrannom obale.

2.Od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej sú Tovary v Obchode môžete odstúpiť v lehote 30 dní odo dňa prevzatia Tovarov.

3. Právo odstúpiť od zmluvy môžete uplatniť nasledujúcim spôsobom:

a) odošlite nám informáciu o svojom rozhodnutí o odstúpení od zmluvy e-mailom na adresu obchod@answear.sk alebo písomne na adresu obchodu;

 

b) na tento účel môžete využiť vzor formulára o odstúpení, ktorý je sprístupnený na stránkach Obchodu, avšak nie je to povinné – stačí, ak od Vás dostaneme jednoznačnú správu, že ste sa rozhodli odstúpiť od kúpnej zmluvy uvedených Tovarov(ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“);

c) ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy zašlete na e-mailovú adresu Obchodu, okamžite Vám prijatie takéhoto vyhlásenia potvrdíme v spätnej správe odoslanej na Vašu e-mailovú adresu;

d) dodržíte lehotu na odstúpenie od zmluvy, ak pred jej uplynutím odošlete zásielku poštou alebo nám odošlete e-mailovú správu s oznámením  o odstúpení;

e) odošlite Tovar, ktorý sa týka odstúpenia od zmluvy, na adresu:

Answear.sk,
GLS Slovakia s.r.o.,
Budča 1039,
962 33 Budča
Slovensko
s poznámkou "ANSWEAR.sk - vrátenie"

4. Ak odstúpite od kúpnej zmluvy Tovarov:

a) budete povinný uhradiť náklady spojené s odoslaním Tovaru, ktorého sa odstúpenie týka,

b) vrátime Vám platbu, ktorú ste uhradili, okamžite, avšak najneskôr v lehote 14 dní odo dňa prijatia Vášho oznámenia o odstúpení v. Vrátime Vám taktiež výdavky za zásielku a náklady spojené s platbou, ak ste všetky kúpené Tovary vrátili v jednej objednávke. Nie sme povinní vrátiť Vám vaše paltby až do momentu kým od Vás neprevezmeme vrátený Tovar alebo až kým nám neodošlete dôkaz o odoslaní tohto Tovaru – v závislosti od toho,ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

c) vrátanie sa uskutoční rovnakým spôsobom, aký ste použili vy pri svojej platbe, ibažesúhlasíte s vrátením prostredníctvom iných prostriedkov – v každom prípade nebudete znášať žiadne dodatočné náklady spojené s vrátením zaplatených platieb

5. Nezabudnite na to, že v súlade s právom ste zodpovedný za zníženie hodnoty vracaných Tovarov vyplývajúce z ich používania spôsobom iným ako to bolo potrebné na zistenie charakteru, vlastností a fungovania nadobudnutého Tovaru.

6. Ak hodnota vami zakúpeného Tovaru presiahne hranicu pre bezplatné vrátenie (s prihliadnutím na uplatnené zľavy a akcie), môžete pri odstúpení od zmluvy využiť možnosť bezplatného vrátenia. Spôsob využitia možnosti bezplatného vrátenia a prah bezplatného vrátenia sú popísané na podstránke Vrátenie tovaru: https://answear.sk/l/vratenie-tovaru

7. Možnosť bezplatného vrátenia nemusíte využiť – môžete od kúpnej zmluvy Tovarov odstúpiť v lehote 30 dní odo dňa ich prevzatia a vrátiť Tovar na svoje náklady.

8. Ak ste Tovar kúpili v hodnote, ktorá je vyššia ako hraničná hodnota bezplatného vrátenia, môžete bezplatne Tovar vrátiť v obchodoch Medicine. Everyday Therapy. Hraničná hodnota bezplatného vrátenia v obchodoch Medicine. Everyday Therapy ako aj zoznam obchodov, v ktorých môžete tovar vrátiť nájdete na tomto odkaze: https://answear.sk/a/zoznam-predajni-medicine

 

VIII. INFORMÁCIE O ELEKTRONICKY POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH 

1. Answear prostredníctvom Obchodu poskytuje elektronickou cestou v prospech Zákazníka nasledujúce služby:

a) umožňuje uzatváranie kúpnych zmlúv on-line Tovarov v Obchode, podľa Podmienok,

b) umožňuje tvorbu účtu Zákazníka v Obchode a využívanie jeho funkcií ako aj účasť na vernostnom programe Answear Club, podľa pravidiel uvedených v bode IX nižšie.

c) prezerať obsah na stránkach Obchodu.

2. Máte právo odstúpiť od uzatvorených kúpnych zmlúv Tovarov v Obchode podľa pravidiel uvedených v príslušných právnych predpisoch ako aj v Podmienkach.

3. V prípade služby vedenia účtu v Obchode a možnosti účasti na vernostnom programe Answear.Club – máte právo odstúpiť od zmluvy v lehote 30 dní odo dňa vytvorenia účtu. Nezávisle od toho máte právo v každej chvíli požiadať o zrušenie Vášho účtu v Obchode. Obidva práva môžete uplatniť oznámením odstúpenia od zmluvy formou zaslania emailovej správy na adresu: obchod@answear.sk alebo písomne na adresu: Sklep Internetowy Answear.sk, Aleja Pokoju 18, 31-564 Krakov. Odstúpenie od zmluvy o vedení účtu v Obchode predstavuje aj odstúpenie od účasti v programe Answear.Club a naopak.

4. Aby ste mohli Obchod používať v súlade s jeho funkciami, potrebujete:

a) prístup k Internetu,

b) používať typický internetový prehliadač typu: Chrome, Safari, Opera, FireFox a podobne,

c) účet s elektronickou poštou.

5. Na reklamáciu týkajúcu sa služieb poskytovaných Answear.com sa primerane vzťahujú ustanovenia článku VI. týchto Podmienok. 

IX. VERNOSTNÝ PROGRAM ANSWEAR.CLUB

1. Po registrácii účtu v Obchode môžete využiť bodovú prémiu v rámci vernostného programu ANSWEAR.CLUB („Klub”) vedeného zo strany Answear.com. V rámci účasti v Klube získavate prémiu vo výške 10 % hodnoty vykonávaných nákupov („Prémia”).

2. Prémia nepodlieha výmene za hotovosť a môže byť využitá výlučne na nákupy v Obchode. Prémia sa počíta od hodnoty uskutočnených nákupov a je zaokrúhlená na celé Euro nahor.

3. Prémia môže byť použitá na nákup zľavnených a nezľavnených Tovarov v Obchode výlučne vo forme zľavy znižujúcej nákupnú cenu s výhradou, že celková zľava nemôže spôsobiť zníženie ceny Tovaru o viac ako 50 % jeho pôvodnej ceny, čiže takej ceny Tovarov, na základe ktorej bol predávaný od prvého dňa. Maximálna zľava s využitím Prémie je vypočítaná podľa nasledujúceho vzorca:

R = CA – 50 %*CP

pričom:

R – maximálna zľava, ktorú je možné získať namiesto Prémie

CA – súčasná cena Tovaru

CP – pôvodná cena Tovaru

4. V prípade, ak je na Vašom účte hodnota Prémie vyššia ako rozdiel medzi cenou Vami kupovaných Tovarov ako aj 50 % hodnoty týchto Tovarov za pôvodnú cenu, prebytok zostane na Vašom účte, aby mohol byť neskôr použitý. Avšak v prípade, ak hodnota Prémie na Vašom účte je taká istá alebo nižšia ako rozdiel medzi cenou Vami kupovaného Tovaru a jeho pôvodnou cenou, v takom prípade môžete využiť celú nadobudnutú Prémiu.

5. 50 % hodnoty Tovarov s pôvodnou cenou sa vypočítava ako súčin 50 % ako aj ceny Tovarov pred zľavou a je zaokrúhľované smerom nacelé Euro smerom nahor.

6. Ak Prémia je využívaná pri nákupe niekoľkých Tovarov v Obchode, v takom prípade znižuje cenu jednotlivých Tovarov v "Košíku" podľa nasledujúceho vzorca:

r = (CP/ΣCP)*ΣR pričom:

r - veľkosť zľavy na danú položky;

CP - pôvodná cena danej položky;

ΣCP – súčet pôvodných cien všetkých položiek;

ΣR – súčet maximálnych možných zliav pre jednotlivé položky objednávky podľa pravidiel uvedených v ods. 3 vyššie.

7. Prémiu nadobudnutú z danej transakcie môžete využiť po uplynutí 30 dní odo dňa nákupu.

8.  Prémia z danej transakcie môže byť využitá v priebehu 100 dní od jej aktivácie. Po tomto čase Prémia z danej transakcie stráca platnosť, ale nemá to vplyv na Prémie nadobudnuté  pri neskorších transakciách.

9. Akékoľvek informácie o súčasnej výške Vašej Prémie nájdete na svojom účte v Obchode.

10. Ak chcete využiť Prémiu počas nákupu v Obchode, prihláste sa na svoj účet a označte v nákupnom košíku možnosť "Chcem uplatniť Answear Club body". Objaví sa maximálne dostupná výška  Prémie, akú môžete využiť pre tento košík. Stlačením tlačidla "Uplatniť" dôjde k príslušnému zníženiu ceny kupovaných Tovarov.

11. Nezabudnite, že Prémia by mala byť používaná v súlade s Podmienkami. V opačnom prípade budeme oprávnení zrušiť časť alebo celú nadobudnutú Prémiu, o čom Vás budeme informovať v odoslanej e-mailovej správe.

12. Ak nám vrátite Tovar, počas nákupu ktorého ste prostriedky z Prémie využili na zníženie ceny (nezávisle od toho, či bude to odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo uznaná reklamácia), na Váš účet v Obchode bude vrátená hodnota Prémie použitá pri nákupe tohto Tovaru. Vrátená Prémia môže byť použitá v lehote 100 dní od jej aktivácie.

13. Ak nám vrátite Tovar, počas nákupu ktorého bola nadobudnutá Prémia (napr. v dôsledku odstúpenia od kúpnej zmluvy), v takom prípade hodnota Vami nadobudnutej Prémie z takejto transakcie bude zrušená.

14. Výhody vyplývajúce z účasti v Klube sa nespájajú s inými zľavami, s výnimkou takých, pri ktorých sme výslovne umožnili spojenie viacerých výhod  a/alebo zliav.

15. Pre členov Klubu organizujeme časovo dodatočné zľavy (napr. zdvojnásobnenie bodov, získanie dodatočnýchzliav na nákup atď.). Podrobnosti časových akcií budú uvádzané na stránke Obchodu alebo v akciových informáciách odosielaných priamo všetkým alebo vybraným členom Klubu. Členom Klubu môže byť poskytnutá dodatočná zľava (napr. narodeninová zľava) na nákupy v Obchode, podľa pravidiel určených Answear.

16. Answear môže pozastaviť alebo ukončiť fungovanie Klubu kedykoľvek, čo však nemá vplyv na možnosť využiť už nadobudnutú Prémiu – bude ju možné využiť podľa pravidiel uvedených v Podmienkach, ale nové body Prémie už nebudú pripočítavané.

17. Účasť v Klube nemôže byť využívaná na komerčné ciele, ani na akékoľvek iné aktivity, ktoré môžu spôsobiť škodu Answear.sk alebo môžu poškodiť dobré meno alebo dobrú povesť Obchodu. Účasť v Klube nemôžete využívať na zárobkové účely, v rozpore s dobrými  mravmi, alebo na akékoľvek iné účely okrem tých, ktorésú uvedené v Podmienkach. Na základe účastiv Klube nemôžete  predovšetkým nasledovné:

a) vykonávať nákupy v Obchode v mene a v prospech tretej osoby s využitím Prémie alebo akejkoľvek inej zľavy poskytnutej Vám osobne,

b) predať Tovary nadobudnuté v Obchode s využitím Prémie alebo inej dodatočnej zľavy, ktorá Vám bola osobne pridelená alebo vykonávať inú podobnú komerčnú činnosť,

c) poskytovať prístup k Vášmu účtu v Obchode iným osobám za účelom využitia Prémie alebo inej zľavy, ktorá Vám bola osobne poskytnutá.

18. Ak porušujete pravidlá využívania Klubu uvedené v Podmienkach, predovšetkým tie uvedené v bode 17 vyššie, Answear.sk má právo Vás z Klubu vylúčiť alebo Vám odobrať nadobudnuté Prémie alebo iné zľavy, ktoré Vám boli poskytnuté.

 X. Doba trvania zmluvy

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j.  do momentu splnenia nášho záväzku dodať Vám objednaný Tovar a umožniť Vám nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru a súčasne splnenia Vášho záväzku objednaný Tovar prevziať a zaplatiť nám zaň dohodnutú kúpnu cenu, pričom zmluva zaniká momentom splnenia neskoršieho z uvedených záväzkov.

XI. Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava   
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č. 02/58 27 21 70

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Pred uzatvorením zmluvy o predaji produktov v Obchode by ste sa mali oboznámiť s Podmienkami a súhlasiť s ich obsahom. Pri každej objednávke Vám umožňujeme, aby ste si Podmienky prečítali. O zmenách týkajúcich sa Podmienok Vás budeme informovať v e-mailovej správe, ak máte účet v Obchode. V prípade, ak plánované zmeny nebudú pre Vás akceptovateľné, môžete kedykoľvek požiadať o odstránenie svojho účtu v Obchode.

2. Predaj Tovarov  v Obchode, ako aj všetky ostatné vzťahy neupravené týmito Podmienkamisa riadia slovenským právnym poriadkom.

3. Podmienky môžeme zmeniť v v prípade:

a) zmeny právnych predpisov alebo ich interpretácie príslušnými orgánmi alebo v dôsledku rozhodnutí súdov, ako aj vysvetlení, interpretácie alebo odporúčaní vydaných príslušnými štátnymi orgánmi, ak to má vplyv na ustanovenia Podmienok,

b) zmeny spôsobu poskytovania služieb, na ktoré sa Podmienky vzťahujú, čo môže byť spôsobené technickými alebo technologickými príčinami, bezpečnostnými podmienkami, potrebou zlepšenia funkčnosti Obchodu alebo zvýšením kvality nami poskytovaných služieb,

c) zmeny rozsahu alebo spôsobu poskytovaných služieb na základe Podmienok prostredníctvom zavedenia nových funkcií alebo služieb, modifikácie alebo odstránenia doterajších funkcí alebo služieb,

d) zmeny spôsobov platby alebo zásielky,

e) potreby redakčných zmien.

5. Zmeny v Podmienkach nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na stránke answear.sk a  uplatňujú sa na zmluvy o predaji Tovarov v Obchode uzatvorených po nadobudnutí ich platnosti.

 

Platné od: 26.02.2024

 

Súbory na stiahnutie:

Obchodné podmienky Answear.sk

Formulár pre vrátenie tovaru

Reklamačný formulár