Pravidlá propagačnej akcie pod názvom „Čiapka Boss zadarmo”

ČIAPKA BOSS ZADARMO

PRAVIDLÁ PROPAGAČNEJ AKCIE POD NÁZVOM „Čiapka Boss zadarmo”

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Usporiadateľom propagačnej akcie „Čiapka Boss zadarmo” zapísaná do obchodného registra Celoštátneho súdneho registra vedeného Okresným súdom pre Krakov – Śródmieście v Krakove, XI. hospodárske oddelenie Celoštátneho súdneho registra pod číslom: 0000816066, DIČ: 6793080390, IČO: 122515020, základné imanie vo výške 859 500,00 PLN (ďalej len "USPORIADATEĽ").

2. Propagačná akcia je organizovaná na území:

a. Poľskej republiky prostredníctvom mobilnej aplikácie internetového obchodu www.answear.com;

b. Českej republiky prostredníctvom mobilnej aplikácie internetového obchodu www.answear.cz;

c. Slovenskej republiky prostredníctvom mobilnej aplikácie internetového obchodu www.answear.sk;

3. Propagačná akcia je určená spotrebiteľom s bydliskom v Poľskej republike, Českej republikę a Slovenska (ďalej len: „Účastník”)

4. Propagačná akcia prebieha v období od 2. novembra 2021 do 7. novembra 2021 alebo do vyčerpania cien, ak sú ceny vyčerpané do 7. novembra 2021.

5. Odmenou za splnenie podmienok Propagačnej akcie je čiapka značky Boss (ďalej: Cena). Počet cien v celej akcii je spoločný pre všetky obchody uvedené v sekcii 2 a je ich 1700 kusov.

 

II. ZÁSADY PROPAGAČNEJ AKCIE

1. Podmienkou účasti v Propagačnej akcie je splnenie nasledujúcich podmienok po dobu trvania Propagačnej akcie:

    a. v prípade osôb s bydliskom v Poľsku:

• vytvorenie objednávky s minimálnou hodnotou 500 PLN prostredníctvom mobilnej aplikácie internetového obchodu www.answear.com

a

• pridanie komentára k objednávke v časti „Uwagi do zamówienia“ s textom „Czapka Boss“; komentár je nutné pridať pred odoslaním objednávky;

b. v prípade osôb s bydliskom v Českej republike:

• vytvorenie objednávky s minimálnou hodnotou 3000 CZK prostredníctvom mobilnej aplikácie internetového obchodu www.answear.cz

a

• pridanie komentára k objednávke v sekcii „Připomínky k objednávce“ s textom „Čepice Boss“; komentár je nutné pridať pred odoslaním objednávky;

c. v prípade osôb s bydliskom na Slovensku:

• vytvorenie objednávky s minimálnou hodnotou 110 EUR prostredníctvom mobilnej aplikácie internetového obchodu www.answear.sk

a

• pridanie komentára k objednávke v sekcii „Komentár k objednávke“ s textom „Čiapka Boss“; komentár je nutné pridať pred odoslaním objednávky.

 

2. Počet cien v Propagačnej akcii je obmedzený - Ceny budú udelené iba prvým 1700 Účastníkom, ktorí splnia podmienky Propagačnej akcii.

3. Propagačná akcia platí iba v mobilných aplikáciách internetových obchodov www.answear.com, www.answear.cz, www.answear.sk. Objednávky uskutočnené prostredníctvom webových stránok vyššie uvedených obchodov sa nekvalifikujú pre účasť v Propagačnej akcii.

4. Cenou za splnenie podmienok Propagačnej akcie uvedených v ods. 1 písm. 1-3 vyššie je čiapka značky Boss v hodnote 150 PLN / 900 Kč / 33 EUR (ďalej len: Cena). Počet cien v propagačnej akcii je 1700 kusov.

5. Účastník sa môže Propagačnej akcii zúčastniť iba raz. Pokiaľ bude na rovnakú e-mailovú adresu zákazníka zaslaných niekoľko Propagačných objednávok, ktoré spĺňajú podmienky Propagačnej akcie, bude sa Propagačnej akcie môcť zúčastniť iba prvá objednávka zadaná daným Účastníkom.

6. Účastník je povinný vrátiť Cenu v prípade vrátenia Propagačnej objednávky pokiaľ si v rámci Propagačnej objednávky nezakúpil niekoľko produktov a nevráti produkty v celkovej hodnote 400 PLN / 2 400 Kč / 85 EUR. Povinnosť vrátiť Cenu sa nevzťahuje na vrátenie produktov z Propagačnej objednávky v rámci reklamácie v súvislosti s prípadnými chybami zakúpených produktov.

7. Účastníci, ktorí majú nárok na Cenu, nemôžu požadovať výmenu Ceny za iné produkty alebo výmenu Ceny za peňažný ekvivalent.

8. Ceny budú účastníkom zaslané spoločne s ich Propagačnou objednávkou.

9. Objednávky zadané so zľavovým kódom, bodmi Answear Club a/alebo zaplatené darčekovou poukážkou nevylučujú účasť v Propagačnej akcii.

10. Vzhľadom na nutnosť overenia Propagačných objednávkok môže ich doručenie trvať až o 24 hodín dlhšie, ako je deklarovaná dodacia lehota.

11. V prípade, že Účastník splní podmienky Propagačnej akcie, ale ceny sa vyčerpajú skôr, Usporiadateľ nebude Účastníkovi kompenzovať cenu.

 

III. ZDANENIE CIEN

 

1. Ceny sú oslobodené od dane z príjmu fyzických osôb podľa článku 21 ods. 1 bod 68 zákona z 26. júla 1991 o dani z príjmov fyzických osôb.

2. Účastníci Propagačnej akcie, ktorí nemajú na daňové účely bydlisko v Poľsku, sú povinní nezávisle overiť a splniť daňové povinnosti v krajine ich daňovej rezidencie vyplývajúce z obdržania Ceny v Propagačnej akcii.

 

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Reklamácie alebo sťažnosti týkajúce sa priebehu Propagačnej akcie zasielajte priamo doporučenou poštou na adresu Organizátora alebo na e-mailovú adresu: obchod@answear.sk najneskôr do jedného mesiaca (dátum odoslania sťažnosti uvedenej na pečiatke pošty alebo dátum odoslania kuriérskej zásielky obsahujúcej reklamáciu) od ukončenia Propagačnej akcie .

2. Reklamácia bude posúdená do 14 dní odo dňa jej obdržania Usporiadateľom. O spôsobe reklamácie bude osoba podávajúca reklamáciu informovaná e-mailom alebo doporučene v závislosti od spôsobu uplatnenia reklamácie.

3. Všetky informácie o Propagačnej akcii obsiahnuté v propagačných a reklamných materiáloch majú iba pomocný charakter, rozsah práv Účastníkov a Organizátora je uvedený v týchto Pravidlách.

4. Pravidlá Propagačnej akcie sú k dispozícii na webových stránkach usporiadateľa a v sídle Usporiadateľa.