Všeobecné obchodné podmienky kampane "Answear Days"

Všeobecné obchodné podmienky kampane "Answear Days"

I. Všeobecné podmienky

1) Propagačnú kampaň "Answear Days" ( "Kampaň") vykonáva spoločnosť Answear.com Spółka Akcyjna so sídlom v Krakove (adresa: Al. Pokoju 18, 31-564 Krakov, Poľsko) ( "Answear.com SA"),

2) Kampaň je určená zákazníkom nasledujúcich on-line obchodov Answear: www.answear.ro, www.answear.bg, www.answear.sk, www.answear.cz, www.answear.hu, ( "On -line obchod" alebo "On-line obchody") ( "Zákazník" alebo "Zákazníci"),

3) Zákazníci sa môžu akcie zúčastniť za podmienok uvedených v tomto nariadení,

4) Predaj tovaru v každom on-line obchode sa riadi príslušnými obchodnými podmienkami uvedenými v každom z on-line obchodov.

 

II. Podmienky kampane "Answear Days! Zľava až 40% "

1) Kampaň začína 8. októbra 2020 a bude prebiehať do 14. októbra 2020.

2) Každý zákazník sa môže zúčastniť propagačné akcie pomocou kódu AD20 pri nakupovaní, aby získal nasledovné zľavy na tovar ponúkaný na predaj v danom on-line obchode:

a) Zákazník má nárok na 40% zľavu na tovar uvedený na nasledujúcej webovej stránke: https://answear.sk/s/answear-days-zlava-40

b) Zákazník má nárok na zľavu 25% na tovar uvedený na nasledujúcej webovej stránke: https://answear.sk/s/answear-days-zlava-25

c) Zákazník má nárok na 15% zľavu na tovar uvedený na nasledujúcej webovej stránke: https://answear.sk/s/answear-days-zlava-15

d) Zákazník má nárok na 10% zľavu na zľavnené tovary uvedené na nasledujúcej webovej stránke: https://answear.sk/s/answear-days-zlava-10

 

3) Každý zákazník môže použiť propagačný kód AD20 pri nakupovaní viackrát za podmienok uvedených v bode II.

4) Každý člen Answear Clubu, ktorý sa zúčastňuje kampane, dostane 12% bodov AnswearClubu namiesto bežných 10% z každej objednávky. Platia zmluvné podmienky AnswearClubu.

 

III. Záverečné ustanovenia

1) Toto nariadenie je k dispozícii na webových stránkach online obchodov v časti "Ďalšie podmienky".

2) Spoločnosť Answear.com S.A. je oprávnená toto nariadenie zmeniť do 14. októbra. Zmeny nariadenia sa uplatňujú od jeho oznámenia prostredníctvom Social Media a na webových stránkach Online-obchodov v časti "Ďalšie podmienky" a neporušujú práva zákazníkov, ktorí sa už akcie zúčastnili.

3) Spoločnosť Answear.com S.A. je oprávnená ukončiť kampaň do 14. októbra.

4) Práva a povinnosti Klientov v súvislosti s kampaňou sú upravené iba týmto nariadením.