Informácia o práve na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Lehota na odstúpenie od zmluvy je 30 dní odo dňa doručenia zásielky. O odstúpení je dôležité nás informovať pred uplynutím tejto lehoty.

Spôsob odstúpenia od zmluvy
Odstúpiť od kupnej zmluvy môžete písomnou formou na našu korešpondenčnú adresu (nižšie), emailom na adresu obchod@answear.sk (v tomto prípade Vám pošleme potvrdenie emailom). Využiť môžete vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy (stiahnuť vzor), ale nie je to povinné. Rovnako môžete využiť formulár pre vrátenie tovaru, ktorý je priložený ku každej zásielke alebo ho môžete stiahnuť z nášhej webovej stránky.

Priebeh odstúpenia od zmluvy
V prípade odstúpenia od zmluvy Vám vrátime plnú sumu, ktorú ste za produkt zaplatili, spoločne s prepravnými nákladmi (s výnimkou dodatočných nákladov spojených vami vybraným spôsobom doručenia, ktorý je vyšší ako najlacnejšia možnosť doručenia, ktorú ponúkame), neodkladne najneskôr 30 dní odo dňa obdržania informácií o odstúpení od kúpnej zmluvy. Vrátenie platby prebieha obvykle bankovým prevodom. Ak si prajete vrátiť peňažné prostriedky rovnakým spôsobom, aký ste použili, informujte nás prosím o tom. Pokiaľ bude tovar alebo dokument o odstúpení doručený oddelene, môže byť lehota na vrátenie prostriedkov predĺžená. Vrátenie prostriedkov závisí od doručenia oboch náležitostí (produkt a dokument o odstúpení od kúpnej zmluvy) na náš sklad.

Prosíme o odoslanie vrátených produktov najneskôr do 30 dní odo dňa, keď ste nás informovali o odstúpenie od kúpnej zmluvy. Podmienky vrátenia sú dodržané, ak odošlete produkt pred uplynutím lehoty 30 dní.

Náklady na vrátenie tovaru hradí kupujúci.
Klient je zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru, ktoré môže byť spôsobené zmenou stavu produktu, vlastností alebo funkcií zakúpeného produktu.

Informácia o reklamácií

Tovar zasielaný eshopom Answear.sk je nový, bez závad. Klient má právo na reklamáciu v lehote dvoch rokov priamo u predajcu. Ak výrobca poskytuje individuálne záruku, bude zákazník o tejto skutočnosti informovaný pri doručení. V prípade vady výrobku je nutné zaslať vyplnený reklamačný formlár spoločne s produktom na adresu:

DPD SK s.r.o., ANSWEAR.SK,
Na skalu 504/3, 01341 Dolný Hričov
s poznámkou "ANSWEAR.sk - Reklamácia".


Reklamácia bude vybavená v lehote nie dlhšej ako 30 dní od dátumu prijatia informácií o reklamácií produktu spoločne s reklamovaným produktom. Viac informácií o vrátení a reklamáciách nájdete na našom webe.